Standardní péče zahrnuje základní oční vyšetření atestovaným očním lékařem u všech věkových skupin – vyšetření zraku + předpis brýlí, vyšetření předního segmentu i očního pozadí a zorného pole.

 

Fotodokumentace očního pozadí fundus kamerou

Vyšetření zorného pole počítačovým perimetrem

Vyšetření refrakční vady přístrojem PLUSOPTIX

Naše ambulance se specializuje na vyšetření i těch nejmenších dětských pacientů. Pomocí přístroje PLUSOPTIX dokážeme zachytit refrakční vadu u dětí kolem 1 roku věku. Udělená licence F020 (vyšetření senzorických a motoricých složek binokulárního vidění) nám umožňuje zajistit následnou ortoptickou péči. Naše ortoptické pracoviště je jedno z mála v Moravskoslezském kraji, které provádí cvičení tupozrakosti a šilhání dětí.

Pro standardní vyšetření využíváme tyto přístroje:

Štěrbinová lampa Topcon DC 3
vyšetření předního segmentu oka

Topcon TRK 2p přístroj obsahuje Keratometr (vyšetření zakřivení rohovky), Refraktometr (měření dioptrií oka), Tonometr (měření nitroočního tlaku), Pachymetr (měření tloušťky rohovky)

Fundus kamera Topcon TRC-NW 400 slouží k detailnímu vyšetření očního pozadí a fotodokumentaci předního segmentu s následnou úpravou v PC editoru.

Fokometr k měření počtu dioptrií v brýlích

Plusoptix ke zjištění  dioptrií  a očních vad od šesti měsíců věku dítěte (zapůjčeno firmou Gemini)

Automatický perimetr Medmont M700 k měření rozsahu a citlivosti zorného pole

LCD optotyp Rodenstock profesionální tester zrakových funkcí. Slouží k vyšetření zrakové ostrosti, barvocitu, kontrastní citlivosti, vyšetření stereoskopického vidění aj.

Jak připravit malé dítě na vyšetření zraku

jsme potěšeni, že jste se objednali právě k nám se svým dítětem na oční vyšetření. Aby toto vyšetření proběhlo úspěšně a Vaše dítě se cítilo u nás dobře, je vhodné ho připravit předem. Připravili jsme si proto pro Vás materiál, který si můžete zde zdarna stáhnout.

Vyšetření a dokumetance nehrazená z veřejného zdravotního pojištění:

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA (na vlastní žádost) 50,- Kč
VYŠETŘENÍ PRO ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (a jiné typy průkazů; např. zbrojní) 500,- Kč
VÝPIS Z DOKUMENTACE 150,- Kč
VYPSÁNÍ BOLESTNÉHO NA POJIŠŤOVNU 300,- Kč

Smluvní zdravotní pojišťovny

Pouze ortoptika