A, Krátkozrakost – Myopie

Je vada, která je charakteristická tím, že je oko prodloužené v předozadní ose (1mm prodloužení je asi 3 dioptrie). Ostrý obraz se utváří uvnitř oka před sítnicí. Důsledkem je snížení zrakové ostrosti do dálky. Často se projevuje mhouřením očí, do dálky, míjením známých na ulici, bolestmi hlavy. Vidění do blízka zůstává velmi dobré. Nejčastěji vzniká vada v době začátku školní docházky, větší nárůst dioptrií bývá v době puberty, protože růstové změny v oku způsobují zvýšení počtu dioptrií. Ke stabilizaci oční vady dochází kolem 25. roku věku.

Krátkozrakost je velmi častou oční vadou, v posledních letech dochází k jejímu nárůstu. Je prokázáno, že krátkozrakost je vadou vrozenou, důležitou roli hraje dědičnost. Je-li dítě v předškolním věku dalekozraké, neznamená to, že se u něj nemůže později projevit krátkozrakost.

Korigovat můžeme krátkozrakost brýlemi s minusovými skly, kontaktními čočkami, refrakčními zákroky.

B, Hypermetropie – dalekozrakost

Dala by se charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky krátké. Ostrý obraz se vytváří za okem, tím pacient vidí neostře. Vidí neostře do dálky i do blízka. Podaří-li se mu obraz doostřit, tak jen za cenu značné námahy očí a bolesti hlavy. To jsou typické projevy pro dalekozrakost. Potíže bývají četnější večer a po práci. Lehká hypermetropie probíhá mnohdy nepozorovaně až do věku 35či 40let, protože oko ještě dokáže akomodovat natolik, aby viděný obraz byl jasný a nerozmazaný. Je-li tato vada větší, všimneme si jí poměrně brzy u dětí. Často bývá provázena šilháním.

Hypermetropii korigujeme tzv. plusovými čočkami, které posunují obraz na sítnici. Tím se usnadní akomodace a zabrání se bolestem hlavy a únavě očí.

C, Astigmatismus

Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře do blízka i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo šikmými řádky. Příčinou bývá zakřivení rohovky. Normálně je stejné zakřivení rohovky ve dvou na sobě kolmých osách. Astigmatismus se může kombinovat s řadou dalších vad vidění, jako je dalekozrakost nebo krátkozrakost. Pacient trpící astigmatismem si zaměňuje podobné znaky jako je písmeno H, M nebo N, také číslice 0 a 8. Astigmatismus vyvolává únavu očí a bolesti hlavy.

Astigmatismus se koriguje pomocí speciálních (torických) čoček, jejichž zakřivení vyrovnává nepravidelnost zakřivení rohovky.