VYŠETŘENÍ OCT 500,- Kč (1 oko 250,-)
VYŠETŘENÍ HRT 400,- Kč (1 oko 200,-)
KONTROLNÍ OCT 1 oko 250,- Kč
KONTROLNÍ HRT 1 oko 200,- Kč

Pojišťovna 213 na tato vyšetření přispívá částkou 500,- 1x za rok
Pojišťovna 211 na tato vyšetření již nepřispívá
Pojišťovna 205 na tato vyšetření přispívá částkou 300,- 1x za rok
Pojišťovna 111 na tato vyšetření nepřispívá