Ortoptika je obor, který se podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči s cílem dosažení co nejlepší zrakové ostrosti. Dalším cílem je navození jednoduchého binokulárního vidění (schopnost vidět pozorovaný předmět jednoduše) u vrozených a získaných očních vad.

Na tomto pracovišti je prováděna rehabilitace zrakových funkcí u dětských pacientů na základě doporučení odborných očních lékařů, pracujících nejen v našem očním centru, ale také z širokého okolí.

Co je cílem ortoptiky? Naučit pacienta co nejlepšímu používání a spolupráce obou očí. Tato spolupráce je narušena při strabismu (šilhavosti) a u amblyopie (tupozrakosti). Úspěšnost léčby je závislá na mnoha faktorech. Vždy je nutná dobrá spolupráce mezi oftalmologem, optikem, ortoptistou, pacientem a rodiči. Jedná se o léčbu dlouhodobou, často se opakující, a proto je nutná trpělivost na všech stranách. Velmi podstatným faktorem je i věk dítěte. Laicky řečeno, čím dříve je léčba započata, tím výsledky léčby jsou prokazatelnější. Léčba na ortoptice je každému dětskému pacientovi navrhována dle diagnózy, aktuálního zdravotního stavu a psychomotorického vývoje. Léčba probíhá na ortoptických přístrojích a za pomoci pleoptických pomůcek a technik.

Odléčená tupozrakost a šilhavost vede k zařazení dětí do běžného života, děti nestrádají psychicky a nejsou tak jednou limitovány při výběru profese. 

Ukázka, jak probíhá cvičení na ortoptice …

Cvičení konvergence

Cvičení konvergence je důležité u toho, kdo nemá
dostatečně vytvořenou funkci pro spolupráci obou očí.

Stáhnout PDF

Cvičení pohyblivosti očí

Tato brožurka je návodem, jak přispět pravidelným cvičením doma při léčbě tupozrakosti (amblyopie) u Vašeho dítěte.

Stáhnout PDF

Přístrojové vybavení a pomůcky ortoptického pracoviště:

TROPOSKOP – diagnostický a terapeutický přístroj. Používá se k vyšetření binokulárních funkcí a k nácviku binokularity včetně stereopse
(binokulární vidění je schopnost pozorovat předmět oběma očima jednoduše)

CAM – Campbellův zrakový stimulátor – slouží k léčba amblyopie (tupozrakosti)

Cheiroskop – používá se k odtlumování a nácviku 1. stupně binokulárního vidění

Stereoskopy – nácvik binokulárních funkcí a prostorového vidění

LCD projektor – vyšetřování vízu, barvocitu, Worthův test, Bagoliniho test

Sada prizmatických skel – k nácviku fůze v prostoru (nácvik spojování 2 obrazů v prostoru)

Prizmatická lišta – ke změření velikosti úchylky strabismu

Pomůcky pro pleoptickou léčbu – pleoptika (léčba tupozrakosti) založená na lokalizaci oko – ruka

Fixační světlo – ke cvičení diploptiky (spojení 2 obrazů v prostoru)

Digitální fokometr – k měření brýlové korekce a decentrace

Sada fixačních pomůcek – ke cvičení motility (hybnosti očních svalů), konvergence (sbíhavosti očních svalů) a akomodace

Synoptofor – diagnostický a terapeutický přístroj k vyšetření a léčbě strabismu

Korektor + lokalizátor – přístroj k pleoptickému výcviku tupozrakých očí