U pacientů s diagnozou glaukom (zelený zákal) provádíme – měření nitroočního tlaku, jak běžnými nitročoními tonometry, tak i nadstandardní měření pomocí ORA (ocular responze analyser). Tento přístroj měří nitrooční tlak v závislosti na pevnosti a pružnosti stěny oka. Tím se můžou hodnoty nitroočního tlaku lišit od hodnot naměřených běžnými bezkontaktními tonometry.

Dále vyšetření komorového úhlu goniočočkou, vyšetření fundus kamerou, zjišťování změn zorného pole automatickým počítačovým perimetrem.

Jako NADSTANDARDNÍ vyšetření používáme spektrální tomograf OCT- iVue a 3D OCT Maestro (glaukomový i rohovkový modul). U glaukomu používáme měření vrstvy nervových vláken v okolí zrakového nervu (OHN analýza), novou metodou je měření komplexu gangliových buněk temporálně od makuly (GCC analýza).

Dalším přístrojem významným pro diagnozu nebo sledování glaukomu je HRT. HRT 3 – Heidelbergský retinální tomograf.

Vyšetření pomocí HRT je v současné oftalmologii považováno za jednu z nejpřesnějších metod, jak diagnostikovat a sledovat vývoj glaukomu (zeleného zákalu). Jedná se o bezkontaktní a bezbolestné vyšetření, kdy tomograf pomocí laserového paprsku nasnímá přesný trojrozměrný obraz zrakového nervu.

Přístrojem lze zachytit časné glaukomové změny a sledovat jejich případnou progresi v reálném čase. Navíc je možné velmi efektivně monitorovat možný výskyt tohoto onemocnění u pokrevních příbuzných a v případě pozitivního nálezu včas zahájit odpovídající léčbu. Odhalit časné stadium zeleného zákalu nebo jeho zhoršení není jednoduché. Nestačí jen standardní vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění – sledování nitroočního tlaku a zjištění rozsahu zorného pole automatickým počítačovým perimetrem. Vyšetření pomocí HRT odhalí patologické změny podstatně dříve (často o několik let, výrobce přístroje uvádí dokonce až 10!) a výrazně tak sníží riziko závažného a nevratného poškození zrakového nervu, které může končit až úplnou slepotou.

V naší glaukomové poradně se nám osvědčilo kombinované vyšetření OCT – HRT.

Tímto komplexním glaukomovým vyšetřením může dojít k včasnému záchytu zeleného zákalu. Díky přístrojovému vybavení jsme schopni sledovat průběh onemocnění v čase a dle stavu případně upravit léčbu glaukomu.