Anatomie oka

Zrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary. Pro člověka je to smysl nejdůležitější, asi 80 % všech informací vnímáme zrakem. Zrak je zaměřen především na vnímání kontrastu, proto dovoluje vidění kontur předmětů, jejich vzdálenost a významně se podílí na orientaci v prostoru.

Anatomie oka s popisem

Glaukom – zelený zákal

Působení oční tlaku při zeleném zákalu

Glaukom je onemocnění, při kterém dochází k odumírání nervových vláken zrakového nervu. Zrakový nerv je tvořen více jak milionem nervových vláken, která převádějí zrakový vjem z oční sítnice do mozku. Podstatou onemocnění je zvýšení nitroočního tlaku. Vysoký tlak utlačuje vlákna zrakového nervu a tím způsobuje jejich postupné odumírání. Patří mezi nejčastější příčiny slepoty ve vyspělých zemích u lidí nad 40let věku. Je-li glaukom včas rozpoznán a léčen, lze ve většině případů postižení zraku předcházet.

Primární glaukom s otevřeným úhlem – nitrooční tlak se zvyšuje postupně, dochází k postupnému odumírání gangliových buněk sítnice a vláken zrakového nervu. Léčba je konzervativní – kapkami, při zhoršování stavu i přes dosavadní léčbu je možné ošetření laserem případně mikrochirurgický zákrok.

Glaukom uzavřeného úhlu (akutní záchvat) – dochází k akutnímu uzávěru komorového úhlu, projevuje se náhlou, prudkou bolestí oka, celé poloviny hlavy. Léčba akutního záchvatu vyžaduje hospitalizaci na očním onemocnění s následným chirurgickým zákrokem

Sekundární glaukomy – porucha odtoku a tvorby nitrooční tekutiny při jiném očním onemocnění.

Na naší ambulanci provádíme kromě standardních vyšetření – automatický perimetr, gonioskopie, fundus kamera, i nadstandardní vyšetření – SOCT-iVue a 3D OCT Maestro (viz obrázek)

možnost včasné diagnostiky, sledování vrstvy nervových vláken a měření ztráty gangliových buněk, což bývá známkou prvního stadia zeleného zákalu. Dále provádíme měření nitroočního tlaku pomocí přístroje ORA (OCULAR RESPONSE ANALYSER) nejmodernější a v současné době nejpřesnější metoda měření nitroočního tlaku. Zohledňuje pevnost a pružnost stěny oka, tím se může naměřená hodnota lišit od vyšetření jinými bezkontaktními tonometry.

Glaukomová poradna
OCT report ONH a RNFL

VPMD - věkem podmíněná makulární degenerace

Je chronické onemocnění degenerativního charakteru. Místem vzniku je centrální část sítnice – makula. Hlavní příčina nevratného postižení zraku u lidí nad 60 let věku, příznaky se mohou objevit i dříve. Projevuje se těžkým postižením centrální zrakové ostrosti až praktickou slepotou. Pacient si stěžuje na zhoršení zrakové ostrosti, deformaci obrazu, výpadkem centrálního vidění. Dalšími obtížemi mohou být problémy se čtením za šera, zhoršení adaptace na tmu, horší rozpoznání barevných odstínů.

VPMD dělíme na suchou a vlhkou formu.

Suchá forma VPMD – tvoří asi 85-90% VPMD – je charakteristická postupným poklesem vidění. Dochází k poškození části sítnice (Bruchova membrána, pigmentový epitel, smyslové buňky atd.), které jsou důležité pro zrak. Konečným stadiem je geografická atrofie makuly. Zhoršování nálezu a tím i vidění je pomalé.

Vlhká forma VPMD – u zbývajících 10-15% nemocných. Je charakterizována rychlou progresí. Hlavním příznakem je vznik chorioideální neovaskulární membrány (CNVM), vznikem novotvořených cév v cévnatce s následnými změnami vidění – deformace obraz intravitu a rychle se vyvvíjející ztráta zrakové centrální ostrosti.

Prevence sítnicových změn u VPMD dosud neexistuje. U vlhké formy VPMD připadá v úvahu fotodynamická terapie v kombinaci s intravitrevitrealní anti-VEGF terapií (aplikace protilátek proti endoteliálnímu růstovému faktoru do sklivce). U suché formy klademe důraz na tzv. antioxidační terapii. Lutein a zeaxantin jsou nezbytné pro správnou funkci sítnice. V těle se netvoří, aby nás mohly chránit, musíme je přijímat v potravě, neméně důležité jsou i další antioxydanty – např. vitaminy A, E, C a stopové prvky – selen, zinek.

Při vyšetření klademe důraz na sledování centrální zrakové ostrosti, nálezu na sítnici. Velmi důležitým vyšetřením je SOCT (optická koherentní tomografie). Pomocí tohoto přístroje můžeme nejen včas objevit nález VPMD, ale hodnotit detailně stav a změny tohoto onemocnění.

OCT report otoku sítnice

Mřížka k posouzení deformaci obrazu

Katarakta - šedý zákal

Zakalená čočka šedým zákalem

Jedná se o onemocnění čočky – dochází ke ztrátě její čirosti. Katarakta se projevuje zhoršením zrakové ostrosti, změnou vidění, změnou vnímání barev, šednutím obrazu.

Jedná se o přirozený proces stárnutí oka.

Léčba je jen operativní – odstranění zkalené čočky a její náhrada čočkou umělou. Operace se provádějí ambulantně, stabilizace vidění nastupuje do cca 4 týdnů. Kdy operovat? Jakmile katarakta začne omezovat člověka v běžném životě – při řízení auta, v práci, ve volnočasových aktivitách.

Diabetes

Diabates mellitus – cukrovka – je onemocnění, které se může projevit poškozením různých orgánů lidského těla, i očí. Poškození zraku u cukrovky může být velmi zásadní, může dojít až k závažnému poškození zraku.

Kolísání hladiny cukru v těle se projevuje kolísáním zraku, může být příčinou vzniku šedého zákalu, může dojít k poškození sítnice – vznik diabetické retinopatie.

Nejdříve se projevují změny na cévách. Zpočátku vyklenutí cévní stěny – mikroaneurysmata, pak krvácení na sítnici, tvrdé exudáty (nahromadění odpadních látek). Dochází ke změně cévního řečiště. V důsledku rozvinutých změn cévního řečiště dochází k úniku tekutiny a vzniká otok sítnice (edém).

Pacient subjektivně vnímá kolísání vizu, zhoršení vizu. U pacienta s krátkozrakostí dochází k přechodnému zhoršení této refrakční vady nebo k jejímu vzniku. Výpadky zorného pole pozoruje v momentě poškození centrální krajiny sítnice. Počátek očních komplikací diabetu si pacient nemusí uvědomovat, jsou často zjištěny při prvním vyšetření oftalmologem.

Oční pozadí poškozené diabetem

Základní a zásadní je léčba cukrovky jako takové. Oční projevy se léčí nejdříve konzervativně (léky na podporu cévní stěny), laserem, injekční aplikací látky, která brání růstu patologických novotvořených cév a pomáhá při otoku sítnice. Při dlouhodobě špatné kompenzaci diabetu vznikají rozsáhlá krvácení, může dojít k nevratnému poškození sítnice. Tady již laser nepomůže a přistupuje se k chirurgickému řešení – pars plana vitrektomie s implantací silikonového oleje. Tato operace zmenší projevy komplikací, ale zhoršené vidění se nezlepší.

U pacientů s cukrovkou jsou velmi důležité pravidelné oční kontroly, dobrá mezioborová spolupráce oftalmologa a diabetologa.

V naší ambulanci používáme k vyšetření u pacientů s cukrovkou základní vyšetření oftalmoskopem, dále fundus kameru k detailnímu vyšetření sítnice. Velký pokrok v péči o diabetické pacienty v naší ambulanci zaznamenalo vyšetření SOCT. Toto vyšetření nabízí komplexní kvantitativní a kvalitativní obraz postižení sítnice. Pomocí tohoto přístroje jsme schopni zaznamenat velmi časně projevy proliferativní diabetické retinopatie.