Strabismus (šilhání) je stav, kdy při fixaci (pohledu) na určitý předmět se osa vidění pravého a levého oka neprotíná v jednom bodě. Šilhání tak můžeme pozorovat do dálky nebo do blízka.

U šilhání je vždy přítomna porucha jednoduchého binokulárního vidění = schopnost vidět oběma očima pozorovaný předmět jednoduše.

Šilhání je porucha hlavně funkční, navenek pozorujeme asymetrické postavení očí. Dva nejčastější typy strabismu jsou strabismus KONVERGENTNÍ (jedno nebo obě oči utíkají k nosu) a strabismus DIVERGENTNÍ (jedno nebo obě oči utíkají zevně k uchu).

Léčba šilhání je vždy individuální. Obecně platí zásada začít s léčbou v co nejranějším věku. Zásadním vyšetřením je stanovení vidění každého oka zvlášť, vyšetření refrakce – zjištění oční vady v dioptriích, vyšetření zakrývací zkouškou a zjištění stavu binokulárních funkcí na speciálním přístroji – Synoptoforu.

Léčba probíhá v několika etapách, vždy je nutná spolupráce s dítětem i rodiči a dodržování navrženého léčebného postupu. Mnohdy stačí strabismus odléčit konzervativními postupy, v některých případech se přistupuje k chirurgickému řešení na specializovaných pracovištích. V některých případech dochází k vyléčení strabismu až po kombinaci léčby chirurgické s konzervativní.

Co se týče konzervativní léčby, ta je prováděna na specializovaných pracovištích. V Havířově ošetřovatelskou péči pro šilhavé a tupozraké děti zajišťuje právě MUDr. Šťáva. Pleopticko – ortoptická cvičení (zjednodušeně rehabilitace zrakových funkcí) je poskytována dětem od 2 do 12 – ti let. Týká se dětských pacientů s diagnózami šilhání, tupozrakost, s vysokým stupněm dalekozrakosti, krátkozrakosti a astigmatismu.