Onemocnění sítnice – vyšetření pomocí OCT

Díky přístrojovému vybavení naší ambulance fundus kamerou a optickou koherentní tomografií (OCT) jsme schopni včas zjistit patologické procesy sítnice. Fundus kamera zachytí detailní změny na očním pozadí.

Vyšetření spektrálním tomografem OCT – iVue a 3D OCT Maestro (sítnicový modul) je velmi přínosné pro včasné poznání věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), ale i dalších onemocnění sítnice (při cukrovce, zánětech sítnice,..),onemocnění sklivce a zrakového nervu. Pomocí vyšetření OCT je možné včas zahájit léčbu a tak předejít trvalému poškození sítnice a tím i ztrátě zraku. Přístroj dokáže velmi rychle, přesně a detailně zobrazit optické řezy všemi vrstvami sítnice. OCT monitoruje stav onemocnění sítnice v čase. Vyšetření je jedinečné v tom, že díky němu dokáže lékař vyhodnotit, jak nasazená léčba zabírá, případně určit, zda je nutný chirurgický zásah nebo aplikace léčebných látek pomocí injekcí.

Vyšetření pomocí optické koherentní tomografie (OCT) je bezbolestné, trvá pouze pár minut. Bežně na toto vyšetření není nutno ROZKAPÁVAT oči. OCT vyšetření můžeme doporučit každému po 50. roce života jako důležitou prevenci pro věkem podmíněnou makulární degeneraci. Vyštření je velmi důležité i pro pacienty, kteří žádné příznaky nepociťují.

OCT používáme i k vyšetření topografie a tloušťky rohovky (pachymetrie)


Vyštření není v současné době hrazené z veřejného zdravotní pojištění, pojišťovny toto vyšetření berou jako nadstandard, a proto stojí 250,-/oko.